ODVETNIŠKA PISARNA ŠTEPEC, d.o.o.


DOLGOLETNA PRAKSA IN BOGATE IZKUŠNJE

O dvetniška pisarna je specializirana za zastopanje strank in pravno svetovanje na področju prevzemov in združitev podjetij, prava gospodarskih družb in na drugih področjih gospodarskega prava.


Več kot 20 letna praksa v odvetništvu zagotavlja bogate izkušnje, ki so nujno potrebne za ustrezno zaščito interesov strank in uspešen zaključek transakcij.

PROFESIONALEN IN PERSONALIZIRAN PRISTOP

Strankam zagotavljamo zastopanje in pravno svetovanje pri sklepanju in izvrševanju pravnih poslov tako v Sloveniji kot v tujini. Pri zastopanju strank v tujini sodelujmo s priznanimi odvetniškimi pisarnami v Evropi in drugje po svetu.


Pri svojem delu spoštujemo načelo zaupnosti, neodvisnosti, strokovnosti ter druga načela in pravila Kodeksa odvetniške poklicne etike.

STORITVE


Strankam zagotavljamo celovito pravno svetovanje na vseh področjih delovanja podjetnikov in gospodarskih družb, kot so upravljanje gospodarskih družb, urejanje razmerij in reševanje sporov med družbeniki, prenehanje družb, statusna preoblikovanja gospodarskih družb in podjetnikov, nakupi in prodaje podjetij, skupna vlaganja, reorganizacije družb, sklepanje vseh vrst gospodarskih pogodb, pravno svetovanje pri reševanju gospodarskih sporov, mediacija v gospodarskih sporih in druge odvetniške storitve, predvsem s področja korporacijskega in gospodarskega prava.

SLAVKO ŠTEPEC

Slavko Štepec je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi je opravil pravosodni izpit ter se dodatno izobraževal na specialističnem študiju gospodarskega prava na Brdu pri Kranju in na Cleveland State University, Ohio, ZDA. Poleg izkušen v gospodarstvu ima več kot 20 letne izkušnje pri delu v odvetništvu, predvsem na področju prevzemov in združitev podjetij, skupnih vlaganj, prava gospodarskih družb in gospodarskega prava.

Poleg slovenskega jezika govori še angleško, hrvaško in srbsko.

Slavko Štepec je predavatelj s področja prodaje in nakupov podjetij v okviru Poslovne Akademije Finance ter avtor posameznih člankov s tega področja.

Je član Odvetniške zbornice Slovenije in Društva mediatorjev Slovenije.

KONTAKT


Odvetniška pisarna Štepec, d.o.o.
Dunajska c. 160
1000 Ljubljana
Slovenija


Telefon: +386 1 5894 802
Telefon: +386 41 674 937
E-mail: slavko.stepec@siol.net

 
 

POŠLJITE SPOROČILO